Girişimcilikte Başarının Anahtarı: Kölelik

Girişimcilikte Başarının Anahtarı: Kölelik

Kölelik … Ne kadar itici bir kelime değil mi… Hatta tarihi örnekleri itibari ile korkunç bir kelime. Anlamı da, kendisi de öyledir. Sözlük anlamı itibari ile birisinin, başka birisinin malı, hizmetkarı anlamına gelir.

Fakat bunun ile ne alakası var? Yani girişimcilikte başarılı olmanın anahtarı köle sahibi olup çalıştırmak mı? Tabi ki de hayır. Buradaki köle olması gereken kişi başka biri. Belkide akla gelecek son kişi yani girişimin sahibi…

Girişimin İlk Evreleri

Bir fikri yada projeyi hayata geçirmenin en kırılgan evreleri ilk evrelerdir. İlk 1-2 seneyi sağlam adımlar atarak kat eden girişimler, aynı dikkatle adım attıkları ve kriz, doğal felaketler, savaş gibi son derece olumsuz unsurlar meydana gelmediği sürece önleri açıktır.

Bu nedenle girişim için en çok çalışılması gereken evrede bu evredir. Çünkü hem müşteri portföyünün geniş olmaması hemde giderlerin çok olması nedeniyle yapılması gereken şey ekstra çalışmaktır. Giderleri minimize etmenin yolu da girişim sahibinin attığı adımlar ve çalışmasına bağlıdır.

Girişimcilikte Büyük Hata:

Girişimcilerin çoğu, bir şirkette, yönetici yada patronların buyruğu altında çalışmaktan sıdkı sıyrılmış, emir almaktan ve sürekli birilerinin direktiflerini yerine getirmekten bıkmış kişilerden. En büyük ortak noktaları ise otoriteye karşı boyun eğmeme özellikleridir.

Fakat bu noktada her emir almaktan ve otorite altında olmaktan hoşlanmayan kişinin olduğu yada girişimcilik vasıfları taşıdığı düşünülmesin. Zira hemen hemen hiç kimse emir almaktan hoşlanmaz. Burada bahsettiğimiz girişimcilik vasfına sahip kişiler, kendilerini üstün görenler, dolayısıyla kendisine kimsenin emir yada iş veremeyeceğini düşünenler değildir. Yapılacak işin çok daha iyi ve verimli yapılabileceğine inanan, bunun için çözümler üreten ve geliştiren, yöneticinin yada patronun ise işin iyi yapılması için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını düşünen kişilerdir.

Tüm bunların neticesinde girişimde bulunulan işte başarılı olmanın önündeki en büyük engellerden biri patronluk havası içine girmektir. Yıllarca yönetici ve patronların altında ezildiğini düşünen, bunun neticesinde tabiri caizse eziklik psikolojisiyle girişimde bulunan kişilerin yaptığı bir hatadır bu. Dolayısıyla sırf patronluk yapmak için girişimde bulunur. Kısıtlı imkanlar ile kurulan girişimi hayata geçirdikten kısa süre sonra eleman alır ve oturduğu yerden işi yönetmeye çalışır.

Girişimci Girişiminin Kölesi Olmalı

GirişimciGünümüzde başarılı olan girişimlere ve kişilere baktığımızda her daim altın bir kural görürüz: Çalışmak.

Her biri girişimlerine kendilerini adayan, çalışmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş ve başarılı olmuş kişilerdir. Halbuki günümüzde bir çok kişi, ya girişimlerinin başında yada girişimleri belli bir noktaya ulaştıktan sonra patronluk havasına girerek, girişimin iyi yada daha iyi noktalara gelmesini sağlayamamışlardır.

Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur; Sizin işiniz için sizden daha iyi çalışabilecek kimse yoktur. Dolayısıyla bir girişimde en fazla çalışması gereken kişide girişimin sahibidir.

Bu nedenle bir girişimde her daim son ihtimal olmalıdır. Yani girişim sahibinin işlere yetişememesi, bunun neticesinde iş yada para kaybı yaşaması durumunda eleman alma ihtiyacı duymalıdır. Her gün girişimi için herkesten önce işe başlamalı ve herkesten sonra işi bırakmalıdır. Bu kuralı şirketine eleman alımı gerçekleştirmeden önce olduğu gibi eleman alımından sonrada uygulamalıdır.

SONUÇ

Netice olarak başarılı bir girişimin anahtarı girişimcinin, girişimi için kölesi olmaktan geçmektedir. Bir girişimde bulunmayı patronluk, koltukta oturup çalışanları yönetmek, emir vermek, rahat bir şekilde oturduğu yerden, kayda değer bir çaba göstermeyerek para kazanmak olarak kesinlikle görmemelidir.

Eğer bir çalışan sahibi değil ise girişiminin ihtiyaç duyduğu bütün işleri yapabilecek vasıflara sahip olmalı, çalışan sahibi ise bütün çalışanlarından olabildiğince daha fazla çalışmalıdır. Aksi halde o girişimin ya geleceği yada çok iyi yerlere gelme ihtimali yoktur.

Ayrıca Kodcu Herif 'te yer alan aşağıdaki konulara da göz fırlatabilirsiniz =)

Bilinmeyen Bilişim Kitabı