Android Uygulama Geliştirmede İf Else Koşulu

Android Uygulama Geliştirmede İf Else Koşulu

Merhaba gençler. Yeni bir dersi daha gelmiş bulunmakta. Bu dersimizde yazılım dilleri arasında en çok kullanılan şey olan if else koşuluna Android Uygulama Geliştirme adı altında bakıyoruz.

if else koşulunu kısaca tanımlayacak olursak, adından da anlayabileceğiniz üzere kendisi bir koşuldur. Yani siz bir koşul belirtirsiniz ve o koşula uyması durumunda olması gerekenleri, uymaması durumunda olması gerekenleri belirlersiniz.

Daha ayrıntılı bir şekilde mevzuyu dersimizde izleyebiliriz:

Videodaki dersimizde yer alan örnek uygulamanın kodlarını verelim.

XML Kodları:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
  <button>
 
 
</button>

<button>

</button>

Java Kodları:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
package com.example.kodcuherif.ifelsekosulu;
 
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
 
 
public class MainActivity extends ActionBarActivity {
 
  Button btn;
  EditText et;
  TextView tv;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    btn = (Button)findViewById(R.id.btnCevap);
    et = (EditText)findViewById(R.id.etCevap);
    tv = (TextView)findViewById(R.id.txtCevap);
 
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String yazi = et.getText().toString();
        if(yazi.contentEquals("4")){
          tv.setText("Cevap Doğru");
        }
        else if(yazi.contentEquals("5")){
          tv.setText("Yaklaştın Hacı");
        }
        else if(yazi.contentEquals("10")){
          tv.setText("Yakınından Geçmiyorsun");
        }
        else{
          tv.setText("Cevap Yanlış Hacı");
        }
      }
    });
 
  }
}

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

Button btn;
EditText et;
TextView tv;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

btn = (Button)findViewById(R.id.btnCevap);
et = (EditText)findViewById(R.id.etCevap);
tv = (TextView)findViewById(R.id.txtCevap);

btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
String yazi = et.getText().toString();
if(yazi.contentEquals("4")){
tv.setText("Cevap Doğru");
}
else if(yazi.contentEquals("5")){
tv.setText("Yaklaştın Hacı");
}
else if(yazi.contentEquals("10")){
tv.setText("Yakınından Geçmiyorsun");
}
else{
tv.setText("Cevap Yanlış Hacı");
}
}
});

}
}

Evet gençler. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki Android Uygulama Geliştirme dersimizde tekrar görüşmek üzre, kendinizle iyi geçinin.

Ayrıca Kodcu Herif 'te yer alan aşağıdaki konulara da göz fırlatabilirsiniz =)

Bilinmeyen Bilişim Kitabı